Ga door naar de inhoud
GRATIS economy verzending vanaf € 50 (inc. btw)

 

Dit beleid en proces is ontworpen om handelsmerk gerelateerde klachten te adresseren omtrent websites die VistaPrint host voor haar klanten. Ons beleid aangaande copyright klachten is hier te vinden: Copyright Matters.

VistaPrint levert elektronische diensten waaronder website hosting en de aankoop van domeinnamen (waarbij gebruikt wordt gemaakt van een derde partij als registreerder) via automatische, door klanten aangestuurde online tools. Onze set tools bestaat uit diverse sjablonen en online ontwerpelementen waarmee onze klanten content voor een website kunnen creëren of uploaden. een website gehost door VistaPrint kan normaal gesproken worden geïdentificeerd door de registrant in het WHOIS bestand van de domeinnaam. Het VistaPrint element staat doorgaans aangegeven als de registrant van een door VistaPrint gehoste website.

Onze Algemene Voorwaarden stellen dat onze klanten bevestigen dat ze de benodigde rechten bezitten van alle inhoud die zij via onze servers als onderdeel van hun websites publiceren. Daarnaast zijn onze klanten akkoord met het feit dat VistaPrint niet verantwoordelijk wordt gehouden voor een eventuele breuk van het akkoord aangaande intellectueel eigendom.

Mocht je een klacht hebben over het gebruik van je handelsmerk op een door VistaPrint gehoste klanten website, gelieve de details van je klacht te sturen naar trademark@vistaprint.com:

  1. Documentatie waaruit duidelijk wordt dat je de rechtmatige eigenaar bent van het handelsmerk en de diensten en of producten die hieraan zijn gekoppeld. Een geldig bewijs van eigendom bestaat uit een bewijs van registratie bij een overheidsinstantie dat zicht toelegt op het registreren van handelsmerken, patenten en copyright. Dit beleid beschermt geen handelsmerken die niet officieel zijn geregistreerd.
  2. Een gedocumenteerd voorbeeld van het gebruik van je handelsmerk waartegen u ageert, op een door VistaPrint gehoste website inclusief de producten en services die worden aangeboden door de klant en waarvan je vindt dat dit in strijd is met je eigendomsrecht. Gelieve, indien mogelijk, specifieke url's, screenshots of andere visuele vormen van bewijs aan te leveren.
  3. De contactgegevens van de eigenaar van het handelsmerk inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  4. Een schrijven dat je betrokkenheid in deze zaak argumenteert (als je niet de eigenaar van het handelsmerk bent).

Zodra VistaPrint de klacht hebt ontvangen zal er een onderzoek worden ingesteld. Als wij op basis van dit onderzoek van mening zijn dat er gegronde aanleiding is voor de klacht:

  1. Dan zal de klacht plus de door u geleverde documentatie worden doorgestuurd naar de betreffende klant die verantwoordelijk is voor de publicatie van de content waartegen u ageert.
  2. Er wordt verzocht of de klant de zaak direct met de eigenaar van het handelsmerk oplost of het contentobject binnen twee weken van de site verwijdert.
  3. Als, na twee weken de klant het element niet heeft verwijderd of niet heeft bewezen dat het conflict met de eigenaar van het handelsmerk is opgelost, dan zullen wij de website verwijderen.
  4. Als de klacht een door de klant geregistreerde domeinnaam betreft, dan zal VistaPrint na twee weken de website annuleren en de domeinnaam gereserveerd houden totdat deze is verlopen (normaal gesproken een jaar na registratie of hernieuwing van de registratie).
  5. Als de klacht gerelateerd is aan de aankoop van keywords voor paid search services door derde partijen (bijvoorbeeld het Adwords™ programma van Google™), dan zal ons beleid over het algemeen parallel lopen met dat van de derde partij als het gaat om handelsmerk gerelateerde zaken.

VistaPrint is niet verplicht onderzoek te verrichten naar zaken die niet voldoen aan het hierboven omschreven beleid of proces. Dat terzijde te hebben gelegd worden alle klachten die gerelateerd zijn aan door VistaPrint gehoste websites en handelsmerken van derde partijen behandeld volgens het eerder omschreven proces.

Tijdens het onderzoek mocht VistaPrint dit nodig achten, kan er worden overgegaan tot een gewijzigd, vertraagd of verbeterd proces of beleid dan dat hierboven wordt genoemd.